Dit traject kadert in een onderzoek met focus op welzijn en persoonlijke groei bij volwassen mannen. Lees hieronder meer of ga direct naar de FAQ.

Stap uit je schaduw

SchaduwMan: traject voor mannen (25 – 65) – vraag je individueel traject aan of neem deel aan de groepssessies.

Hoe gaat het met ons, mannen?

“Alles goed?” Ben je zo iemand die altijd ‘goed’ antwoordt en niet zou weten waar te beginnen als je echt eerlijk kon zijn? Dan ben je niet alleen. Veel mannen zitten met het onderhuidse gevoel dat er iets niet juist zit. En wat vooral opvalt, is dat we dat zelden weten van mekaar. We vragen ons af of dit het nu is, of hoe lang we nog volhouden. We begrijpen niet waarom plannen niet lukken of relaties mislukken.

Is er wat mis met mij?

Tuurlijk niet.

Dit traject gaat niet over ‘fixen’, wel over meer compleet worden en je gereedschapskist uitbreiden. Het gaat over onbewuste processen en patronen meer in het bewustzijn brengen waardoor belangrijke resources voor je functioneren terug aangewend kunnen worden.

Therapeutisch Traject en Onderzoek

Het SchaduwMan traject is ontstaan uit een onderzoek voor het eindwerk dat ik in mei 2024 zal indienen. Het onderzoek speelt in op een erg actueel thema dat van invloed is op het mentaal welzijn van volwassen mannen. Concreet zal ik het effect meten van de combinatie van integratieve psychotherapeutische interventies, lichaamswerk en groepsprocessen op de ervaren emotionele verbinding bij volwassen mannen.

Je schaduw hoeft niet luguber te zijn. Hij is een stukje van jezelf dat vanuit het onbewuste je gedrag beïnvloedt. Het creëert nieuwe mogelijkheden als je hem beter leert kennen.

Collectieve schaduw

Het gaat niet zozeer over de symptomen die je ervaart. Het valt op hoe we collectief weinig succes boeken om ze op te lossen. Een gemeenschappelijke beïnvloedingsfactor is datgene wat door allerlei invloeden in onze schaduw (het onbewuste) belandde: onze biologie, zeg maar onze dierlijkheid, die in de vorm van innerlijke boodschappen en emoties individuele noden en wensen probeert te communiceren. Als we ernaar luisteren, kunnen we ernaar handelen. Emotionele verbinding is de basis om te connecteren met je diepere zelf, je noden en drijfveren, en betekenisvolle anderen. Denk aan het verschil tussen een charismatische leider en een toxische.

Waarom kan ik mij er niet uit denken?

Denken is nuttig.

En het heeft zijn beperkingen. Er is meer bewustzijn nodig om contact te maken met diepere psychologische en biologische processen. We hebben daarvoor informatie uit emoties en lichaam nodig. Je kan dit niet ‘bedenken’ of, meer nog, misschien ben je de nodige informatie met denken net gaan negeren.

Wat kan ik verwachten?

Zo werken we aan dieper inzicht in jezelf met een concrete, haalbare aanpak:

 • Min. 6 individuele afspraken verspreid over 3 maanden
 • Therapeutische sessies wisselen af met lichaamswerk: ‘verbonden ademen (Isabel Peeters)
 • Optioneel: groepsmomenten (later meer info)
 • Huiswerkopdrachten: oefeningen, reflecties of vragenlijsten (max 15 min / dag)
 • Uniek traject door geïntegreerde combinatie lichaamswerk en psychotherapie
 • Voordelige prijs in ruil voor anoniem verzamelen van data voor het onderzoek
 • Lees meer over de voorwaarden in de FAQ
 • Na afloop kan je zelf aan de slag of reken je verder op onze begeleiding

FAQ traject ‘SchaduwMan’

Hoe kan ik inschrijven?

Neem contact op zodat we jouw ideale traject kunnen bespreken.

Wat is de kostprijs?

Je betaalt € 350 voor het basistraject van 5 therapiesessies (1u) en 1 sessie verbonden ademen (1,5u). Alle oefeningen en opdrachten zijn inbegrepen, net als de groepssessies in de periode dat je het traject doorloopt. Voor de groepssessies die 1 keer per maand plaatsvinden betaal je afzonderlijk € 25 en € 20 als student, uitkeringsgerechtigde of wanneer je reeds cliënt bent.

* Je beschikt over beperkte middelen en voelt dat dit traject voor jou een belangrijke stap kan zijn?  Een aangepast traject op maat is bespreekbaar. Neem graag contact op.

Waar vinden de sessies plaats?

De therapiesessies vinden plaats in mijn praktijkruimte in Berchem, Antwerpen, buurt Driekoningenstraat. De sessies verbonden ademen vinden plaats in de praktijk aan de Cogels Osylei, eveneens in Berchem.

Wanneer moet ik beschikbaar zijn?

De bedoeling is om het traject te plannen in een periode van 3 maanden. Alle afspraken zijn individueel te plannen. Kies een periode met voldoende beschikbaarheid en tijd. Zodra je inschrijving bevestigd is zorgen we samen voor de planning van de sessies. Ideaal gezien is er max 2/3 weken tussen elke sessie. Voor een maximum resultaat, en het beantwoorden van vragenlijsten of andere huiswerkopdrachten adviseer ik om rekening te houden met maximum 15 minuten tijd per dag tussen de verschillende sessies.

Wat is verbonden ademen?

Verbonden ademhaling is krachtig lichaamswerk met behulp van een specifieke ademhalingstechniek. Jouw adem ondersteunt je om contact te maken met de wijsheid van je lichaam. Door actief verbonden te ademen word je je bewust van eventuele spanningen in je lichaam en wat deze jou te vertellen hebben. De sessie is individueel en wordt begeleid door Isabel Peeters. Dit is een lichamelijke ervaring waarbij er minimaal gesproken wordt. In de therapiesessies bekijken we hoe je je kan voorbereiden en integreren we nadien je ervaring zodat het zijn waardevolle plaats krijgt in je traject. Lees hier meer.

Is deelname aan het onderzoek anoniem?

Ja. Weet wel dat je reflecties, progressie en resultaten belangrijke gegevens opleveren voor het onderzoek in het kader van mijn eindwerk. Het eindwerk zal gedeeld worden met andere professionals in mijn vakgebied. Occasioneel zal over resultaten en verloop gecommuniceerd worden via mijn (social media) kanalen. Er zal echter nooit vermelding worden gemaakt van je naam of andere gegevens die ertoe zouden kunnen leiden dat je herkend wordt. Dus jouw deelname kan helemaal anoniem, in de veiligheid en discretie van de praktijkruimte. Jouw bijdrage zal van waarde zijn, niet alleen voor mij, maar ook voor jezelf en iedereen die uit de resultaten van dit onderzoek kan profiteren.

Later kan het zijn dat ik je vraag of je je verhaal wilt delen als inspiratie voor anderen. Dat gebeurt enkel met je expliciete toestemming.

Wat zijn de deelnemingsvoorwaarden?

 • Volwassen man tussen 25 en 65 jaar
 • Beschikbaar voor min. 6 individuele sessies in een periode van 3 maanden
 • Bereid max. 15 minuten tijd / dag te voorzien tussen sessies (huiswerkopdrachten, oefening, vragenlijsten)
 • Bereid informatie te verstrekken over je medische situatie (medicatie, operaties, psychiatrisch verleden, diagnoses)
 • Gemotiveerd om aan jezelf te werken en nieuwe technieken uit te proberen
 • Bij voorkeur geen/beperkte ervaring met lichaamswerk, verbonden ademen, psychedelica, andere transpersoonlijke technieken
 • Toestemming om je data anoniem te verwerken voor het onderzoek
 • Akkoord dat psychiatrische diagnoses, medische situaties en/of andere omstandigheden ingeschat dienen te worden en mogelijk tot een aangepast traject of uitsluiting van het onderzoek kunnen leiden

Wat zijn typische symptomen die passen in dit traject?

 • Een eerder vermijdende stijl bij je partner en/of gezinsleden
 • Emoties uit de weg gaan door een dominante, vluchtende of toegeeflijke houding
 • Gevoelens van eenzaamheid of isolatie
 • Hevige emoties zoals agressie, angst of verdriet overvallen je uit het niets
 • Sommigen zien je eerder als emotieloos
 • Je hoort al wel eens dat je alles rationaliseert
 • Je treedt over je eigen grenzen of die van anderen
 • Je weet niet hoe reageren op de emoties van betekenisvolle anderen
 • Je voelt weinig voldoening
 • Tussen wat je wilt doen en wat je werkelijk doet zit veel verschil
 • Je hebt last van destructieve gewoontes
 • Veel bevestiging vragen of je vaak onzeker voelen

Waar heb jij last van? Ik bekijk graag met je hoe we er mee aan de slag kunnen. Neem contact op voor een vrijblijvend online gesprek.

Welk resultaat mag ik verwachten?

Bij therapeutische trajecten betaal je typisch voor het proces en niet voor het verkregen resultaat. Resultaten zijn erg individueel verschillend en afhankelijk van de context en situatie. Dat maakt het lastig keuzes maken in het uitgebreide aanbod. Daarom vind ik het belangrijk om vrijblijvend een gesprek (online) aan te bieden waarin we je verwachtingen kunnen afstemmen. Neem gerust contact op.

Het resultaat waarnaar gewerkt wordt in dit traject:

 • Dieper inzicht in je functioneren
 • Nieuwe vaardigheden om met uitdagingen om te gaan
 • Hoe je relatie tot jezelf en met anderen te verdiepen en verbeteren
 • Verbeterd contact en bewustzijn over je lichamelijke en emotionele signalen
 • Destructieve patronen ontrafelen en begrijpen
 • Gezonde gewoontes implementeren die bij jou passen
 • Meer focus, rust, energie of voldoening ervaren

Bij wie kom ik terecht?

Bij mij! Hier lees je meer over mij en mijn aanpak. Ik sta erg open om kennis te maken in een vrijblijvend (online) gesprek. Neem hiervoor contact op. De sessies verbonden ademen vinden plaats bij Isabel Peeters. Hier vind je meer informatie over haar werk.

Wat zijn redenen om niet deel te nemen?

Het is belangrijk voldoende informatie te delen over je huidige situatie en impactvolle gebeurtenissen uit het verleden. Hoewel het steeds samen te bekijken is, zijn er enkele voorbeelden wanneer het niet aangewezen is om deel te nemen:

 • Medicatie of middelengebruik met sterke invloed is op je functioneren
 • Bepaalde psychiatrische of medische diagnoses of behandelingen
 • Je bevindt je op het hoogtepunt van een crisissituatie
 • Je hebt een persoonlijke connectie met één van de begeleiders (mezelf of Isabel)
 • Reeds deelgenomen aan één of meerder vergelijkbare trajecten
 • Extreem lage energie of zware vermoeidheid

Voor aanvang van het traject vindt een kennismakingsgesprek plaats en wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen zodat we samen kunnen bekijken of het SchaduwMan traject voor jou geschikt is op dit moment. Heb je hier al vragen over, neem dan contact op.

Wat is de SchaduwMan?

De SchaduwMan verwijst naar wat we in de psychologie ‘de schaduw’ noemen. Dat is niet per se iets lugubers. Het woord schaduw verwijst naar iets dat niet bewust gekend is in ons brein. De schaduw is een stukje van jezelf dat er in slaagt om vanuit het onbewuste je gedrag te beïnvloeden. Vaak is dit al vroeg in je leven ontstaan en was het op dat moment een erg logische keuze van je ‘systeem’ iets op te bergen in je schaduw om je veilig te stellen. Later kan dit veiligheidsmechanisme net iets zijn waar je erg last van krijgt in nieuwe situaties of als je wilt groeien. Er kan ook schaduw aanwezig zijn op collectief vlak. Zo zien we bijvoorbeeld dat bij veel mannen het (belang van) emotionele en fysieke gewaarwording in de schaduw ligt. Het creëert nieuwe mogelijkheden tot zelfontplooiing en heling, als je je schaduwaspecten beter leert kennen. De SchaduwMan verwijst ook naar een nummer van één mijn favoriete bands, K’s Choice. Beluister het nummer hier.

Welke groepsactiviteiten worden er gepland?

Omdat onderlinge connectie tussen mannen erg waardevol kan zijn voor je persoonlijke groei organiseren we groepssessies. Je kan ze hier inplannen. Ben je nog geen cliënt, neem dan wel even eerst contact op zodat we op voorhand kunnen kennismaken.